Jesienna zbiórka liści

Jesienna zbiórka liści odbędzie się w dniach 19-23 października 2020 r. oraz 16- 20 listopada 2020 r. Odpady odbierane będą z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z wyjątkiem przypadków prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem odpadów zielonych np. ogrodnictwo, rolnictwo, sprzątanie terenów zielonych itp.).

Worki z liśćmi będą odbierane w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych. W okresie jesiennej zbiórki liści dla mieszkańców dostarczany jest jeden worek na odpady biodegradowalne, niezależnie od ilości wystawionych worków do odbioru. Liście powinny być wystawiane w workach brązowych. W przypadku wystawienia liści w workach czarnych prosi się o dodatkowe oznakowanie worków napisem „liście” lub „biodegradowalne” lub „bio”. Koszty wyposażenia nieruchomości w worki obciążają właściciela nieruchomości.

Przypominamy, że worki w kolorach: żółtym, zielonym i niebieskim przeznaczone są do wysegregowanych frakcji surowcowych tj. tworzyw sztucznych, szkła i papieru. W związku z powyższym liście wystawione w workach kolorowych (żółtym, zielonym i niebieskim) nie spełniają wymogów wynikających z § 6 uchwały nr 209.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3291) i nie będą odbierane. 

W przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne koniecznie jest złożenie deklaracji zmieniającej DGO -2.

Wszelkie zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu:

Urząd Miasta Jelenia Góra - 75 75 49 004 

 

Kalendarz FB