Kampania informacyjno-edukacyjna

 

 

Kampania informacyjno-edukacyjna  dotycząca  ochrony powietrza na terenie Jeleniej Góry 

ZADANIE pn.: Kampania informacyjno-edukacyjna  dotycząca  ochrony powietrza na terenie Jeleniej Góry 

Wartość ogólna zadania: 5 560,00 zł

Wysokość dofinansowania: 4 170,00 zł

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

link do strony Funduszu http://www.wfosigw.pl/ 

Ulotka:

ulotka1

ulotka2

 

Plakat:

plakat wygrajmy ze smogiem

 

 

Kalendarz FB