Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ruszył rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem lokalnych kart, które przyznają gminy swoim mieszkańcom. Do tej pory na karty dla dużych rodzin zdecydowało się 200 gmin w Polsce, w tym Jelenia Góra.


 

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się również  rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

 


Wniosek należy składać w Wydziale Spraw Społecznych Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, ul. Okrzei 10, pok.003 (parter)


 


więcej o karcie na stronie Ministerstwa:

Rodzina.gov.pl 

 

 

Kalendarz FB